Kontakt

NOE technology s.r.o.

Svat. Čecha 941, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

IČO: 02477645

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 33069

e-mail: podpora@zadejmito.cz

telefon : 606 680 895